CONSELL ESCOLAR

Avui dia 2 de juny, hem celebrat l'últim Consell Escolar del curs 08/09. Ha estat amb un poc de premura, doncs calia aprovar el calendari escolar del curs que ve. * El primer punt d'ordre del consell ha estat l'aprovació de l'activitat de piscina per al curs 09/10 als alumnes del Cicle Mitjà i els de la UEEs, s'ha aconseguit mantenir el tercer trimestre i el divendres per a realitzar l'activitat. Hi ha hagut quòrum.
* El segon punt ha estat la informació al Consell dels acords de la Comissió Permanent sobre les sortides de les diferents classes durant aquest tercer trimestre. No ha hagut cap esmena.
* El tercer punt ha estat la informació sobre el calendari escolar per al curs 2009/2010.
- Aprovació per quòrum del horari escolar que es manté el mateix de cada curs.
- Aprovació per 15 vots a favor, 1 en contra i 1 abstenció de la Jornada Intensiva per als dies del 7 al 21 de juny, així com els dies 22 de desembre i 22 de juny en horari de 9 a 13 h. S'ha informat, també, que es farà una hora de guarderia de 13 a 14 h. per a les nenes/us que es quedin al menjador fins a les 15 h., així com un horari de guarderia de 13 a 15 h. el responsable de la qual serà Raquel, per a tots els alumnes que per qüestions familiars no puguin anar-se abans d'aquest horari.
- Aprovació per quòrum dels dies de lliure disposició que han estat proposats per l'Ajuntament, i als quals el Claustre de Professors ha donat el seu vistiplau. Els dies són els següents: 7 de desembre (pont de la Constitució), 15 de febrer (dilluns després de Carnaval) i 21 de maig (el 24 de maig es la segona Pasqua).
* El següent punt ha estat la informació de la matrícula per al curs 2009/2010. Estan matriculats 5 fixos de p-3 i 1 de segon que van triar la nostra escola com primera opció, però hi ha fins a 51 nenes/s de P-3 que ens van posar en altre nombre d'opció i que possiblement bastants d'ells hagin de matricular-se de totes maneres en el col·legi. Com nota destacada, dir-vos que a partir de 26 nenes/s, l'escola ha de desdoblegar la classe i fer 2 aules de p-3. El Claustre ja està treballant per si aquest fet arribés a produir-se. Com AMPA, dir-vos que creiem que hi ha un gran desconeixement de la nostra escola en la ciutat de l'Hospitalet, estem com un poc apartats i amagats, doncs no és lògic que no ens posin com 1ª opció ni nenes/s de el mateix barri. Però sincerament ja ens va bé, les nostres classes tenen molt pocs alumnes, i creiem que això és bo per a l'ensenyament de les nostres filles/s. Una dada per a la reflexió: totes les alumnes (menys 1 que es canvia de domicili)que han cursat aquest any P-3 en l'escola han renovat la seva confiança en el col·legi i tornaran el curs que ve a fer P-4.
* L'últim punt ha estat molt debatut per la seva controvèrsia: era el referent al Servei de menjador. Ens han informat que el 28 de maig va haver una reunió de la Comissió del Menjador en la qual es va donar el vistiplau a canviar el servei, acabant el contracte amb l'actual cuinera, Isabel, i contractar a una empresa que es dedica específicament al catering per a menjadors escolars. Després de diverses visites i analitzar diversos projectes es contracta a l'empresa "Serunión" de setembre a desembre ja que a l'inici de l'any, i per llei, ha de sortir a concurs públic el servei de menjador entre les empreses que opten per un període de 4 anys. Aquesta empresa és la qual millors garanties dóna: servei, higiene, varietat en els menús, preu i monitors (en principi 6,20€ el menú inclòs els monitoratge). Dir-vos que Isabel, la cuinera actual, va estar parlant amb nosaltres com AMPA perquè intercedírem davant el Consell en el seu nom. L'AMPA la va escoltar i va comprendre les seves raons, però nosaltres poc podíem fer, si ja la Comissió del Menjador havia pres la seva decisió. Esperem que aquest canvi sigui per a bé de les nostres filles i fills i que passat algun temps, podrem començar a valorar si el canvi ha estat el correcte.

RESUM DE LES ÚLTIMES ENTRADES DEL NOSTRE BLOG

INTRODUEIX EL TEU MAIL , I PODRÀS SEGUIR LA NOSTRA ACTUALITAT