CONSELL ESCOLAR 1 curs 2010/2011

Ahir, dimecres 13, s'ha reunit per 1ª vegada aquest curs, el Consell Escolar.
Us donem unes breus notes del que es va tractar i que ens interessen a mares/pares i filles/fills.


- Claustre de Professors
Se'ns informa de la composició del Claustre de professors i que el 35% de la plantilla és nova, per baixes, jubilacions etc.
- Presentació i aprovació del Pla Anual de Centre per al curs 2010/11.
Se'ns llegeix i ens donen una còpia del Pla Anual del Centre amb els objectius a realitzar durant aquest curs. Entre molts punts ens informen de:
-Ens donaran a les mares/pares una Carta de Compromís Educatiu que haurem de signar que és en definitiva, un seguit de normes i objectius a complir tant per part de les famílies com de l'escola que té com a finalitat fomentar la convivència i el bon clima escolar pel desenvolupament de l'educació de les nostres filles/fills. Se'ns comunica que les famílies dels alumn@s nous de P3 ja ho han signat.
-Es farà una Revisió dental per als alumnes d'1er/2òn/3er. Després s'avaluaran aquestes revisions i se'ls donarà als pares afectats una valoració de l'estat bucal de les seves filles/s perquè puguin actuar en conseqüència.

-L'AMPA demana que es faci constar el desacord del sector mares/pares per la no realització de sortides, excursions i colònies durant aquest curs.
La Direcció i el Claustre de l'escola ens informa que encara pesant-los molt i que no tots estaven d'acord, s'ha pres aquesta mesura com en moltes escoles de Catalunya, com a pressió al Departament d'Ensenyament, per la prohibició de realitzar l'horari de jornada intensiva en el mes de juny, i que aquesta és la gota que fa revosar el got del desacord del sector professors amb el Departament (sisena hora, reducció de salaris etc..).
L'AMPA contesta que comprenent la postura dels professors i les seves reivindicacions, no està conforme, perquè al final qui paga els plats trencats són les nostres filles i fills.
La Representant de l'Ajuntament en el Consell, també mostra el seu desacord amb aquesta postura doncs diu que les sortides, excursions i colònies són una part important de l'educació escolar.
L'AMPA recolsa aquesta afirmació perquè creiem en veritat, que les sortides i excursions van molt bé en molts aspectes per a la formació de les nostres filles i fills.
La Direcció i el Claustre ens han ofert ajuda i contactes per poder realitzar colònies de Fi de Curs pels alum@s de 5è i 6è organitzades per la nostra Associació (AMPA).


-Aprovació de les activitats Extraescolars de l'AMPA per al curs 2010/11.
L'AMPA informa al Consell de les Activitats Extraescolars que es faran  durant el curs després del seguit que varen oferir. Han sortit:
PICINA    per un total de: 51 alumn@s
HIP-HOP per un total de: 22 alumn@s
ANGLÈS  per un total de: 14 alumn@s
-Informació dels acords de la Comissió Permenent del C.E.
Ens informa de hi han un total de 53 beques sol.licitades pel menjador en espera de la seva aprovació.

RESUM DE LES ÚLTIMES ENTRADES DEL NOSTRE BLOG

INTRODUEIX EL TEU MAIL , I PODRÀS SEGUIR LA NOSTRA ACTUALITAT