ELECCIONS CONSELLS ESCOLARS (2)

Com haureu vist en el comunicat que va lliurar la direcció del Centre ahir a les vostres filles/us, no s'ha presentat cap candidatura a les eleccions al Consell Escolar de l'Escola (dijous 25 de novembre de 17 a 18 h.) per part del sector pares/mares d'alumnes, per la qual cosa totes i tots som elegibles.
Des de l'AMPA us volem animar a participar en aquestes eleccions ja que, depèn, en bona part, que el paper de les famílies d'alumnes surti reforçat en el sí de la comunitat educativa i puguin intervenir en el funcionament del Centre i en la gestió de l'educació de les vostres filles i fills.

El Consell Escolar entre d'altres funcions, aprova el projecte educatiu i la programació anual del centre, la carta de compromís, i les normes d'organització i funcionament. 
En el següent enllaç, teniu la fulla informativa del funcionament i les funcions del Consell Escolar, consulteu-la i animar-vos a votar.

https://acrobat.com/#d=tZAPThTwrzoFLDD-4FIacg
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Como habréis visto en el comunicado que entregó la dirección del Centro ayer a vuestras hijas/os, no se ha presentado ninguna candidatura a las elecciones al Consejo Escolar de la Escuela (jueves 25 de noviembre de 17 a 18 h.) por parte del sector padres/madres de alumn@s, por lo cual todas y todos somos elegibles.
Desde el AMPA os queremos animar a participar en estas elecciones puesto que, depende, en buena parte, que el papel de las familias de alumn@s salga reforzado en el seno de la comunidad educativa y puedan intervenir en el funcionamiento del Centro y en la gestión de la educación de vuestras hijas e hijos.
El Consejo Escolar entre otros funciones, aprueba el proyecto educativo y la programación anual del centro, la carta de compromiso, y las normas de organización y funcionamiento. 
En el siguiente enlace, tenéis la hoja informativa del funcionamiento y las funciones del Consejo Escolar, consultadla y animaros a votar.

RESUM DE LES ÚLTIMES ENTRADES DEL NOSTRE BLOG

INTRODUEIX EL TEU MAIL , I PODRÀS SEGUIR LA NOSTRA ACTUALITAT